אגודות שיתופיות

המשרד עוסק בפקודת האגודות השיתופיות, תקנוני אגודות, בוררויות שבין האגודה השיתופית לחבריה
כמו כן עוסק המשרד בניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות בנושאים אלה.