ינואר 2021

 רישום הזכויות במשק על שם שני בעלי זכויות נפרדים
 החודש נעסוק בפסק דין מעניין אשר במסגרתו בית המשפט המחוזי נתן פסק דין הצהרתי בנוגע לזכויותיהם השוות של שותפים במשק ורישומם, זאת בניגוד לנהלי רשות מקרקעי ישראל אשר מאפשרים רישום על שם בעלים אחד בלבד. 
 
ובמה דברים אמורים?
 
מדובר על במשק שנרכש על ידי שני אחים, אך בשל  נהלי רשות מקרקעי ישראל, רק אחד מן האחים יכול להירשם כבעלים של המשק זאת מאחר ואינם בני זוג כאמור. 
בשל כך, הזכויות נרשמו רק על שם המשיב אשר עשה שימוש בבית המגורים בעוד שהמערער עשה שימוש בחממות ובשטחים החקלאיים. 
 
לצורך רכישת הנחלה, המשיב לקח שתי הלוואות בעוד שהמערער העביר לו באופן חודשי סכום לתשלום הלוואה אחת ובכך רכשו הצדדים את הנחלה במשותף.  חשוב לציין כי לא נעשה כל הסכם בנוגע לחלוקת הזכויות ואופן התשלום בין האחים. 
לימים התגלעו מחלוקת בנוגע לזכויות במשק בטענה כי רק המשיב רכש את המשק והתשלומים אותם העביר המערער הם תשלומי שכירות חודשיים עבור השימוש בחממות ובקרקע החקלאית בלבד. 
מנגד טען המערער כי התשלומים ששילם היו עבור הלוואה אשר נלקחה למטרת רכישת הנחלה ולא למטרת שכירת החממות כפי שטען המשיב.  
 
בסיכומו של דבר, בית המשפט מקבל את טענת המערער כי היה שותף כספי ברכישת המשק וכי האחים התכוונו לרכשו במשותף וקובע הינם שותפים בחלקים שווים- למשיב זכות מגורים ולמערער זכות עיבוד בשטחים החקלאים, זאת חרף נוהל רשות מקרקעי ישראל אשר הגביל רישום משקים על שם בעלים אחד בלבד אלא אם כן מדובר בבני זוג.