דיני תכנון ובניה

המשרד מוביל בתחומים רבים ומגוונים הקשורים בחוק התכנון והבניה ותקנותיו.
החל מליווי תוכניות לשינוי ייעוד ולשימושים חורגים עובר להפקעות, פיצויים, איחוד וחלוקה.
במיוחד עוסק המשרד בהגנה על נאשמים בעבירות על חוקי התכנון והבניה.