שימוש חקלאי - מהו?

 
  
                                                         שימוש חקלאי - מהו?
בחוק התכנון והבניה אין הגדרה לשאלה מהו שימוש חקלאי, אלא על דרך השלילה:
7(ב) מטרה לא חקלאית", בסעיף זה – בניה או שימוש בקרקע שאינם דרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים.
(מתוך התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965).
כלומר, כל מה שאינו דרוש במישרין לייצור חקלאי איננו שימוש חקלאי.
לכן, השאלה מהו אותו שימוש חקלאי התעוררה בפסיקה פעמים רבות.
נוכח שינוי העיתים והמעבר לחקלאות מודרנית, השאלה הפכה למורכבת יותר והפסיקה דנה במקרים שונים בהם מחד הזיקה לחקלאות קיימת וברורה, אך מאידך שיקולים המשפיעים על המרחב הסביבתי נוכחים אף הם בפסיקה ואף ביתר שאת, כפי שנראה להלן.  
בבר"ע 30/86 פ.א.ב. שירותים בע"מ נ. מדינת ישראל, נקבע כי מכירת חומרי הדברה אינה דרושה במישרין לייצור החקלאי. אותו עניין, דובר על עסק המאחסן חומרי הדברה שמטרתם לסייע לגידולים חקלאיים. ביהמ"ש פוסק כי מה שדרוש לייצור החקלאי הוא ההדברה עצמה ולא העסק.
במקרה אחר, נקבע כי מחסן לאחסון ביצים מלולים שונים ברחבי הארץ איננו שימוש חקלאי. זאת, מאחר ומדובר בהיקף פעילות רחב (כ-110 מיליון ביצים בשנה) ולא באיסוף מצומצם מהמושב עצמו, הפעילות אמורה להתבצע ע"י מיכון משוכללל ואת המחסן צפויות לפקוד כ-15 משאיות מדי יום. משכך,  המבנה ישנה את אופי ייעוד הקרקע וישפיע על הסביבה החקלאית (עע"מ 4487/12 סטולרו נ' הוועדה המקומית לתו"ב דרום השרון ואח') .
באותו אופן נקבע כי בית בד שמטרתו ייצור שמן זית אינו שימוש חקלאי, ניהול חוות סוסים המנהלת עסק של רכיבה על סוסים וכן אחסון מזון לבע"ח למטרה מסחרית אינם בגדר שימוש חקלאי (רע"פ 252/04, רע"פ 4594/04 וכן ע"פ 1305/04).
יצוין כי שימושים אלו הוגדרו כ"שימושים נלווים לחקלאות" ע"פ החלטת רמ"י מספר 1316, על כך בהרחבה במאמר נפרד בנושא.
 
המידע המופיע בסקירה זו הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי יש לקבל יעוץ משפטי מתאים