רשויות מקומיות

המשרד מתמחה בתחומים רבים שבין המתיישב לרשות המקומית
החל מטיפול בחיובי ארנונה בלתי מוצדקים ועד לחיובי היטלי השבחה והיטלי פיתוח. 
ניסיון רב צבר המשרד בטיפול ברישוי עסקים על מלוא מורכבותו של תחום זה ובמיוחד בהגנה על נאשמים בעבירות לפי חוק רישוי עסקים.