תשלום מס שבח במכירת נחלה אשר בה שניים או שלושה בתי מגורים

 
 תשלום מס שבח במכירת נחלה אשר בה שניים או שלושה בתי מגורים
כלל ידוע הוא כי כל אדם המוכר את דירת המגורים שלו או דירת מגורים אותה ירש בהיותו קרוב של אדם שנפטר, פטור ממס שבח. הדברים נכונים אף למי שמוכר נחלה אשר בה בית מגורים אחד.
כאשר בנחלה יותר מבית מגורים אחד, בהתאם לסעיף 49ב(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963לא יינתן פטור בגין בתי המגורים שבנחלה, שכן מוכרי הנחלה בעלי זכויות של יותר מיחידת מגורים אחת בו זמנית.
עם זאת, במקרים כגון אלה לא יחול תשלום מלא של מס שבח והמוכרים יהיו זכאים לפטור יחסי (לינארי) מתשלום מס השבח זאת בהתאם לסעיף 48א(ב)(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, הקובע למעשה כי כל השבח שנצבר עד ליום 1.1.14 יהיה פטור ממס ויתרת השבח הריאלי תחוייב ב 25% מס, הווי אומר שבנחלה אשר מוכריה או יורשיהם מחזיקים בה משנות ה50 או ה60, מרבית השבח שנצבר לשווי הנחלה יהיה פטור ממס. יש בהוראה זו כדי להקל משמעותית מחבות המס של המוכרים.
כמובן שמסכום מכירת הנחלה המהווה בסיס לחישוב המס, ניתן לנקות את הסכומים המותרים על פי החוק ובהם שווי הרכישה הריאלי של הנחלה, מס רכישה, תשלום בגין שכ"ט עו"ד ומתווך, השקעות שונות שנעשו במבנים, היטל השבחה ועוד.
 
כאן המקום להדגיש כי הפטור ניתן אך ורק בגין בית המגורים שבנחלה , החלקים בהם קיים עיסוק חקלאי ומבנים חקלאים חייבים בתשלום מס שבח בעת מכירתם אולם מטבע הדברים מדובר בסכומים שאינם גבוהים במיוחד.
 
 
 
המידע המופיע בסקירה זו הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי יש לקבל יעוץ משפטי מתאים