תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

 
 נושאים מרכזיים בתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 וקנסות מנהליים
 
בשנת 2016 התקבלה החלטת ממשלה 1559 העוסקת בהגברת אכיפת דיני התכנון והבנייה, והמתבססת על דו"ח קמיניץ, שמטרתה להביא פתרונות דיור ולקדם את התכנון והרישום, לנוכח תופעת הבנייה הבלתי חוקית והפלישות למקרקעי ציבור.
 
בעקבות החלטת הממשלה ודו"ח קמיניץ, תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, נכנס לתוקף ביום 25.10.2017. התיקון כולל החלפה של פרק האכיפה שהיה בפרק אכיפה חדש, ולמעשה מרחיב את הכלים הנתונים בידי גורמי אכיפת החוק ומאפשר לרשויות לפעול ביד רחבה יותר מבעבר.
 
כאמור, תיקון 116 כולל בתוכו שינויים רבים הנוגעים לאכיפה. כך, בין היתר, הורחבו סמכויות המפקחים, והורחב השימוש בצווים מנהליים שניתנים על ידי ועדות התכנון והבנייה.
בנוסף לאלו, שונתה העבירה וכיום היא מוגדרת "עבודה אסורה" או "שימוש אסור", בהתאם לנסיבות, הנוגעים לעבודה או שימוש הטעונים היתר שנעשו ללא היתר, בניגוד לתנאי ההיתר או התכנית.
בנוסף, ניתן דגש מיוחד לעבירות שנעשו בקרקע חקלאית, בקרקע שמיועדת לתשתית לאומית,
בסביבה החופית, גנים לאומיים או שמורות טבע, ובשטח ציבורי פתוח. במקרים אלו הענישה מחמירה, באופן שסכומי הקנסות בהם הועלו באופן ניכר, וקיים פער משמעותי בעבירות שבוצעו על קרקעות אלו, אף יותר מאשר במצב אחר.
מעבר לאמור, בנוגע לצווים שניתנו לאחר כניסת התיקון לתוקף (למעט חריגים), הוטלו מגבלות הנוגעות למועדי ביצוע צווים שניתנו על ידי בית המשפט. אם קודם לכן ניתן היה לפנות לערכאה הרלוונטית ולבקש להאריך את מועד כניסת הצו, ללא הגבלת מועד, כיום- תקופת עיכוב הביצוע לא תעלה 24 חודשים במצטבר.  
 
קנסות מנהליים
במסגרת התיקון, ומתוך כוונה לאכיפה מהירה, בנוסף לכלים המנהליים הקיימים, תוקן גם חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו – 1985, אשר קבע כי חוק העבירות המנהליות יחול על עבירות לפי חוק התכנון והבניה. קביעת עבירות תכנון ובנייה כמנהליות, מהווה דרך חלופית לענישה פלילית, והעבירות שנקבעו בחוק כמנהליות הן עבודה אסורה, שימוש אסור והפרת צו.
על אף יתרונן במניעת רישום פלילי, התקנות מאפשרות להטיל קנסות בגובה מאות אלפי שקלים, ואף קנסות יומיים בשל הימשכות העבירה.
 
במקרה של פניית מפקחי היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה או מפקח מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה, אשר אמונים על הפיקוח והאכיפה, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין על מנת לבחון את אפשרויותיכם.
 
המידע המופיע בסקירה זו הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי יש לקבל יעוץ משפטי מתאים