פטור ממס שבח ליורשי נחלה

 
 פטור ממס שבח ליורשי נחלה
 
כאשר נפטר בעל נחלה והדבר נכון אף לכל דירת מגורים, יהיו זכאים יורשיו לפטור ממס שבח בגין דירת מגורים אחת המצויה בנחלה ובלבד שבנחלה אין יותר מדירת מגורים אחת.
חוק מיסוי מקרקעין קובע כי פטור ממס שבח בגין דירת מגורים יינתן רק למי שהינו בעל זכות בדירת מגורים אחת.
 
באשר ליורשים, אלו מקבלים את פטור המורישים שנפטרו ובלבד שמתקיימים התנאים האמורים בסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. התנאים הינם כי המוכר הינו בן זוגו של המוריש או צאצאו של המוריש או בן זוגו של צאצא של המוריש, כך יוצא כי אם המוריש העביר את זכויותיו בנחלה לקרוב-רחוק או לעמית כלשהו הרי שאלו לא יוכלו ליהנות מפטור דירת מגורים בעת מכירת הנחלה.
תנאי נוסף הוא כי לפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד ואילו היה בחיים ומוכר את אותה דירת מגורים הוא היה פטור ממס שבח בשל אותה מכירה. אם היו לו מספר דירות מגורים במקומות שונים, הרי שיורשיו לא יוכלו ליהנות מפטור ממס שבח בגין הדירה שירשו.
עם זאת, יש לציין כי אין הדבר מונע מן היורשים מלקבל פטור בגין מכירת הדירה על בסיס זכאותם שלהם עצמם, כך לדוגמא אם היה היורש חסר דירות לחלוטין והוא יורש נחלה ובה בית מגורים אחד, הוא יוכל למכור את הנחלה ולקבל פטור בגין בית המגורים, שכן הוא עצמו זכאי לפטור ללא קשר לזכאות המוריש.
כאן המקום לציין כי הפטור בגין דירת המגורים עקב מכירת הנחלה אינו חל על החלק החקלאי של הנחלה בגינו ישולם מס שבח על פי שיעור המס השולי בגינו חייב המוכר.
 
 
המידע המופיע בסקירה זו הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי יש לקבל יעוץ משפטי מתאים