מאי 2020

 כשל תכנוני ומחסור בשטחי מסחר ותעשייה מהווים שיקול להקלה בעונש

 בפסק דין שהתקבל לאחרונה, החליט בית המשפט לזכות נאשמים מעבירה של בניה ללא היתר, הפרת צו הפסקת בניה וכן עבירה של שימוש ללא היתר, עקב פגמים בהתנהלות המאשימה.

ובמה דברים אמורים?
בעניין שארע, דובר בנאשמים אשר ביצעו לכאורה פעולות טעונות היתר- התקנת צנרת גז וצנרת ביוב שהונחו על קיר החזית של הבניין. המאשימה טענה, כי בנוסף להפרת כללי התכנון והבניה, גורמת הצבת צינורות הגז לסיכון לכלל תושבי הבניין.
הנאשמים טענו מנגד, מספר טענות:
1.       ראשית, טענו כי העבודות בוצעו ע"פ צו של ביהמ"ש, בהיתר ובפיקוח מהנדס במסגרת תביעה שהגישה הנאשמת כנגד חברת עמידר, אשר הבניין שייך לה. הדירה לא הייתה ראויה למגורים ועל כן הורה ביהמ"ש לעמידר לבצע שיפוץ כללי בדירה לרבות צנרת וחשמל.
2.       כן טענו הנאשמים כי לא ידעו שאסור להציב צנרת על חזית הבנין שכן יתר הדיירים פעלו באותו אופן ומעולם לא אכפו כלפיהם את החוק ולא הוגשו נגדם כתבי אישום.
3.       בנוסף, טענו לאכיפה בררנית שכן ברחבי העיר קיימת צנרת דומה שאיננה נאכפת ע"י המאשימה.
התברר, כי צו ההפסקה המנהלי שהוצא בתחילה כנגד הנאשמים, ואף צו נוסף, בוטל בתנאי של הסתרת הצנרת והצו השני בוטל אף מבלי שהוסבר ע"י נציג המאשימה הטעם לביטולו.
בנוסף, הנאשמים הציגו אישור מפורש של מתקין הגז המורשה כי התקנת הגז בוצעה ע"פ התקן.
משכך, נקבע כי מרכז הכובד שעלה מעדויות מציגי המאשימה נגע לפן האסתטי- וכלל לא לפן הבטיחותי, בניגוד לנטען בכתב האישום.
נפסק כי נפל פגם במדיניות האכיפה כנגד הנאשמים, שכן מעדויות ומתמונות שהציגו הנאשמים, עלה כי ברחבי העיר ובכלל זה בבנין העיריה עצמו- קיימת צנרת חשופה שאינה אסתטית אשר לגביה לא מתקיימת כל אכיפה, ולמעשה אין מדיניות ומתווה ברור ביחס לאכיפת צנרת בבניני מגורים ישנים.
בנוסף, נקבע כי המאשימה לא זימנה את הנאשמים לחקירה (שלחה את ההזמנות לחקירה לכתובות אחרות) ובכך מנעה מהם ומהגורמים המקצועיים שהיו אחראים לביצוע העבודות, דוגמת חברת עמידר, את הזכות להתגונן כראוי ופגעה בזכותם להליך הוגן.
לאור כל האמור, החליט ביהמ"ש לזכות את הנאשמים מהמיוחס להם בכתב האישום.
 
                                                                                                            בברכה,
                                                                                                              עו"ד גדעון בן-אור וצוות המשרד
תו"ב 544-06-16 ועדה מקומית לתנכון ובניה כפר סבא, ניתן ביום 02.02.20.